Kinh nghiệm vào mẹo hay

Cách lựa chọn và sử dụng máy lọc không khí mà bạn nên biết

29/12/2019 - 4 Views

Thời gian gần đây, chất lượng không khí tại nhiều thành phố lớn ở Việt Nam suy giảm nghiêm trọng. Bộ Tài nguyên và môi trường nhận định nồng độ bụi PM2.5 (các hạt bụi có kích thước nhỏ hơn hoặc bằng 2,5 micromet) tại Hà Nội trong thời gian qua cao nhất trong vòng […]

Xem thêm